Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

← Data a výzkum 1/2014

Tiráž a obsah čísla [1]

, . 2014. „Tiráž a obsah čísla.“ Data a výzkum – SDA Info 8 (1): 1-4

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…