Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

← Data a výzkum 1/2014

Marie Dlouhá:
Recenze knihy Martina Hájka Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů [96]

Dlouhá, Marie. 2014. „Recenze knihy Martina Hájka Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů.“ Data a výzkum – SDA Info 8 (1): 96-99

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…