Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

← Data a výzkum 2/2014

Mirka Strnadová:
Databáze International Bureau of Education [169]

Strnadová, Mirka. 2014. „Databáze International Bureau of Education.“ Data a výzkum – SDA Info 8 (2): 169-172

Přímo k textu "Databáze International Bureau of Education"

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…