Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

← Data a výzkum 2/2014

Tiráž a obsah čísla [117]

, . 2014. „Tiráž a obsah čísla.“ Data a výzkum – SDA Info 8 (2): 117-120

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…