Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

← Data a výzkum 2/2015

David Daneš:
Recenze knihy Magdaleny Piscové a kolektivu Starnutie a starší ľudia: podmienky a súvislosti [103]

Daneš, David. 2015. „Recenze knihy Magdaleny Piscové a kolektivu Starnutie a starší ľudia: podmienky a súvislosti.“ Data a výzkum – SDA Info 9 (2): 103-106

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…