Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

← Data a výzkum 2/2015

Aneta Weissová:
Recenze knihy Dany Hamplové a kolektivu Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti [110]

Weissová, Aneta. 2015. „Recenze knihy Dany Hamplové a kolektivu Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti.“ Data a výzkum – SDA Info 9 (2): 110-112

Přímo k textu recenze knihy Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…