Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

← Data a výzkum 2/2015

Martin Vávra:
Replikační krize v sociálních vědách a možný příspěvek datových archivů k jejímu řešení [121]

Vávra, Martin. 2015. „Replikační krize v sociálních vědách a možný příspěvek datových archivů k jejímu řešení.“ Data a výzkum – SDA Info 9 (2): 121-124

Přímo k textu Replikační krize v sociálních vědách a možný příspěvek datových archivů k jejímu řešení

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…