Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

← Data a výzkum 2/2015

Tiráž a obsah čísla [67]

, . 2015. „Tiráž a obsah čísla.“ Data a výzkum – SDA Info 9 (2): 67-70

PDF ke stažení PDF článku ke stažení…