Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Recenze knih v časopise Data a výzkum

Časopis Data a výzkum publikuje recenze monografií, které pokrývají oblast aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, sociálněvědní metodologie, nebo jsou přehledovými studiemi o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum.

Maximální rozsah recenzí je 8 normostran textu. Stručné pokyny pro autory jsou zde: http://dav.soc.cas.cz/page/4-pokyny-pro-autory.

Následující seznam knih, vhodných k recenzování pro Data v výzkum, není v žádném případě vyčerpávající, je možné navrhnout jiný titul, pokud zapadá do profilu časopisu. V případě, že knihu nemáte k dispozici, budeme, poté co nás informujete o záměru napsat recenzi konkrétního titulu, kontaktovat nakladatele s žádostí o recenzní výtisk.

Hasmanová Marhánková, Jaroslava, Kreidl, Martin a Hubatková, Barbora. Proměny partnerství: životní dráhy a partnerství v české společnosti. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 264 s. Studie; sv. 88. ISBN 978-80-7419-142-8.

 

KATRŇÁK, Tomáš, LECHNEROVÁ, Zdeňka, PAKOSTA, Petr, FUČÍK, Petr. Na prahu dospělosti- partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010, 222 s. ISBN 978-80-7363-352-3.

KOSTELECKÝ, T., R. MIKEŠOVÁ, M. POLÁKOVÁ, D. ČERMÁK, J. BERNARD, M. ŠIMON. Geografie výsledků parlamentních voleb: prostorové vzorce volebního chování v české republice 1992 – 2013. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015.

Kostelecký, Tomáš et al. Koho volí Vaši sousedé?: prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2014. 173 s. Studie; sv. 107. ISBN 978-80-7419-166-4.

Krejčí, Jindřich. Introduction to the management of social survey data. 1st ed. Prague: Institute of Sociology CAS, 2014. 64 s. ISBN 978-80-7330-252-8.

Krivý, Vladimír, ed. Ako sa mení slovenská spoločnosť. Prvé vydanie. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2013. 417 stran. ISBN 978-80-85544-82-4.

Kunštát, Daniel a kol. 25 let české demokracie očima veřejnosti. Vydání 1. Praha: Academia, 2014. 314 stran. Společnost; sv. 9. ISBN 978-80-200-2465-7.

Lyons, Pat. Theory, data and analysis: data resources for the study of politics in the Czech Republic. 1st ed. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012. 403 s. ISBN 978-80-7330-219-1.

Patočková, Věra, ed. a kol. Kultura v krajích České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2012. 416 s. ISBN 978-80-7330-222-1.

Petrúšek, Ivan. Analýza chybějících hodnot: srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu. 1. vydání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2015. 146 stran. ISBN 978-80-7330-267-2.

Pikálková, Simona, Podaná, Zuzana a Buriánek, Jiří. Ženy jako oběti partnerského násilí: sociologická perspektiva. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 162 stran. Studie; 118. svazek. ISBN 978-80-7419-189-3.

 

SCHENK, Juraj: Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výskume. Stimul: Bratislava 2015.

Šafr, Jiří a kol. Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2012. 166 s. ISBN 978-80-7330-188-0.

SOPÓCI, Ján – Roman DŽAMBAZOVIČ – Daniel GERBERY: Zdravie a zdravotná starostlivosť na Slovensku – nerovnosti v zdraví. Stimul: Bratislava 2015.

Vlachová, Klára, ed. Národní identity a identifikace: Česká republika - Visegrádská čtyřka - Evropská unie. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2015. 204 stran. Studie; 115. svazek. ISBN 978-80-7330-285-6.