Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Recenzní řízení

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi sděleno zpravidla do tří měsíců od data přijetí rukopisu. Redakce si vyhrazuje právo provést v textu změny za účelem jeho anonymizace před tím, než jej postoupí do recenzního řízení. Redakce provádí jazykovou úpravu textů.