Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Pokyny pro autory

Časopis Data a výzkum již nevychází. Od ruku 2017 přebírají jeho funkci rubriky Metodologie sociálního výzkumu (recenzované statě), respektive  Data a datové zdroje (krátké informace o datových souborech nebo projektech, ze kterých lze čerpat data pro výzkum) v časopise Naše společnost. Více informací zde. V případě zájmu publikovat v metodologické rubrice Naší společnosti, obraťte se prosím na editora této rubriky Martina Vávru (mail: martin.vavra@soc.cas.cz). Obecné informace pro autory textů pro časopis Naše společnost jsou dostupné zde.