Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Redakce

Šéfredaktor: PhDr. Martin Vávra Ph. D.

Redakční práce zajišťuje oddělení ČSDA, jehož členy jsou Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., Mgr. Tomáš Čížek, Mgr. Marie Dlouhá, Mgr. Johana Chylíková, Mgr. Yana Leontiyeva Ph.D., Bc. Petra Sadílková a PhDr. Martin Vávra.

Jazykové korektury: Pavel Kořínek (2008, 2009/2), Karel Kratochvíl (2009, 2010, 2011-2012), Marta Svobodová (2010) a Jan Morávek (anglické abstrakty).

Obálka: pittleon.

Redakční rada:
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
PhDr. František Kalvas, Ph.D. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni)
Doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně)
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)

Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Mary Stegmaier, Ph.D. (Harry S Truman School of Public Affairs, University of Missouri)
PhDr. Olga Šmídová, Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)
Mgr. Miroslav Tížik, Ph.D. (Sociologický ústav SAV, Bratislava)
Doc. Milan Tuček, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)