Data a výzkum - SDA info

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

ČSDA

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., slouží jako národní centrum poskytující otevřený přístup k elektronickým souborům primárních dat z výzkumných projektů. Data jsou určena pro další analytické zpracování, nejedná se o hotové výsledky projektů.

Hlavní činnosti SDA jsou:

Archiv není jen pasivní úložiště, ale data odborně zpracovává, propojuje s relevantními výzkumnými informacemi a kontextem dalších dat a materiálů. ČSDA proto rozvíjí samostatnou výzkumnou činnost v oblasti metod a kvality dat a spolupracuje na řešení řady výzkumných projektů v SOÚ. Archiv je také zdrojem výzkumných nástrojů a postupů ověřených v předchozích výzkumech a vytváří tak východiska pro realizaci nových výzkumných šetření.

Další významné činnosti ČSDA jsou:

  • redakce recenzovaného odborného časopisu Data a výzkum - SDA Info, který je zaměřen na metody výzkumu a analýzy sociálních dat, na datové zdroje pro sociálněvědní výzkum a související informační technologie;
  • podpora výukových programů na VŠ v oblasti datového managementu a analýzy dat;
  • správa a rozvoj archivu MEDARD,který poskytuje datové služby v oblasti kvalitativního sociologického výzkumu.

Historie: Veřejně přístupný sociálněvědní datový archiv byl založen v Sociologickém ústavu AV ČR (SOÚ) v rámci projektu Sociální trendy roce 1998 pod názvem Sociologický datový archiv (SDA). V roce 1999 se stal samostatným výzkumným oddělením SOÚ. V roce 2011 byl změněn název oddělení na Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA).

Hlavní přístup do archivu je na Internetu: http://archiv.soc.cas.cz

ČSDA spravuje elektronický datový katalog na Webu (http://nesstar.soc.cas.cz/webview/), který poskytuje:

  • přístup do knihovny elektronických souborů ze sociálně vědních výzkumných šetření a k dokumentaci dat až do úrovně frekvenčních tabulek
  • pro účely nekomerčního výzkumu a výuky možnost získat přístup k datovým souborům pro účely statistické analýzy a on-line přístup k analytickým nástrojům v systému NESSTAR.

Sdílení dat

Sdílení dat je podmínkou efektivity empirického sociálního výzkumu, protože: 1) využitelnost dat zpravidla přesahuje rámec jednoho projektu, 2) řada výzkumů se neobejde bez kombinování více zdrojů dat a 3) propojováním databází vznikají nové datové zdroje s novou informační hodnotou. Výzkumná šetření jsou přitom realizována se značnými náklady z veřejných zdrojů a je proto žádoucí, aby data byla maximálně využita. Archiv v tomto ohledu vykonává své činnosti v souladu s principy OECD pro přístup k výzkumným datům a plní priority vědní politiky České republiky: